Universitat Rovira i Virgili

Evolució i execució

|Alt imatge columna esquerra|

La informació sobre l'evolució i execució del pressupost es publicarà trimestralment. Es preveu la seva publicació a partir de l'1 d'abril de 2015