Universitat Rovira i Virgili

Contractes menors

La informació sobre contractes menors s'actualitza trimestralment i s'acumulen al llarg de l'any (Font: Servei de Recusos Econòmics).

2018 -3r trimestre-

2017

2016

2015

Pujar