Universitat Rovira i Virgili

Evolució i execució del pressupost

La informació sobre l'evolució i execució del pressupost s'actualitza trimestralment (Font: Servei de Recusos Econòmics).

2018 -3r trimestre- (format excel) (format obert)

2017 (format excel) (format obert)

2016  (format excel) (format obert)

2015 (format excel) (format obert)