Universitat Rovira i Virgili

Medalles URV

Sr. Josep M. Freixes i Cavallé

President del Consell Social de 1995 a 2001

Medalla de bronze de la URV

Sr. Josep Gomis i Martí

President del Consell Social de  2001 a 2004

Medalla de bronze de la URV

Sr. Àngel Cunillera Zárate

President del Consell Social de 2004 a 2012

Medalla de bronze de la URV

Sr. Anton Valero Salamellas President del Consell Social de 2012 a 2015

Medalla de bronze de la URV

Dr. Joan Martí Castell

Rector de la URV de 1993 a 1998

Medalla de plata de la URV

Dr. Lluís Arola Ferrer

Rector de la URV de 1998 a 2006

Medalla de plata de la URV

Dr. Francesc Xavier Grau Vida   Rector de la URV de 2006 a 2014

Medalla de plata de la URV

Dr. Agustí Altisent Professor jubilat  del Departament d'Història i Geografia

Medalla de bronze de la URV

Diputació de Tarragona

Medalla de plata de la URV

Ajuntament de Reus

Medalla de plata de la URV

Ajuntament de Tarragona

Medalla de plata de la URV

Ajuntament de Tortosa

Medalla de plata de la URV

Ajuntament de Vila-Seca

Medalla de plata de la URV

Coral de la URV

Medalla de plata de la URV

Dr. Josep Antón Ferré i Vidal     Rector de la URV de 2014 a 2018 Medalla de plata de la URV