Universitat Rovira i Virgili

Amics i amigues URV

|Alt imatge columna esquerra|

Amics i amigues de la URV es va posar en marxa al 2012, en detectar-se prèviament la necessitat per part de certs col·lectius de la societat de crear i mantenir lligams amb la institució. Conseqüentment, es desenvolupà  aquest programa, amb l'objectiu de donar una resposta adequada i sistematitzada a tota persona interessada en tenir una relació de proximitat i pertinença amb la universitat pública de les comarques del sud de Catalunya. 

Cal indicar que aquesta iniciativa no s'ha limitat únicament a atendre als antics membres de la comunitat universitària de la URV i s'ha obert al conjunt de la societat. S'han establert condicions d'accés diferents en funció del col·lectiu de procedència i cadascun d'ells té associada una quota d'alta, que dóna dret al carnet d'Amics i amigues i a gaudir de diferents serveis al llarg de tot un any.

L'usuari duu a terme l'alta per mitjà d'una plataforma telemàtica. Es tracta d'un procés completament telemàtic, pensat perquè qualsevol persona interessada pugui tramitar la seva alta sense la necessitat de desplaçar-se. Al finalitzar, el nou usuari pot recollir el carnet que l'acredita com a amic o amiga de la URV.

L'accés al web d'amics i amigues  es troba clarament indicat a la web principal de la URV, a l'apartat "Perfils". A la plana del projecte es poden consultar tant els col·lectius com els serveis associats i les condicions, i accedir al programa d'alta d'usuari.