Universitat Rovira i Virgili

Evolució i execució del pressupost

La informació sobre l'evolució i execució del pressupost s'actualitza trimestralment (Font: Servei de Recusos Econòmics).

2017 -3r trimestre- (format excel) (format obert)

2017 -2n trimestre- (format excel) (format obert)

2017 -1r trimestre- (format excel) (format obert)

2016 -4t trimestre- (format excel) (format obert)

2016 -3r trimestre- (format excel) (format obert)

2016 -2n trimestre- (format excel) (format obert)

2016 -1r trimestre- (format excel) (format obert)

2015 -4t trimestre- (format excel) (format obert)

2015 -3r trimestre- (format excel) (format obert)

2015 -2n trimestre- (format excel) (format obert)

2015 -1r trimestre- (format excel) (format obert)