Universitat Rovira i Virgili

Director del campus Terres de l'ebre

DIRECTOR DEL CAMPUS TERRES DE L'EBRE

Azael Fabregat Llangostera

  Av. Remolins, 13-15  43500  Tortosa
  977 464 007
campusterresebre.director(ELIMINAR)(ELIMINAR)@urv.cat

El director té com a objectius principals la coordinació de les activitats del Campus Terres de l'Ebre i les relacions amb els centres i departaments implicats. També s'ocupa de les relacions amb institucions i la projecció en el seu entorn. 

Currículum

Cap d'estudis de l'ensenyament de Ciències Químiques (1987-92)

Sotsdirector de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (1992-93)

Vicerector de Docència i Accés (1993-95)

Vicerector d'Economia (1995-97)

Sots director de l'Escola Tècnica Superior d'enginyeria Química (1997-2000)

Director del departament d'Enginyeria Química (2000-04)

Director del Campus Terres de l'Ebre (2004 fins l'actualitat)

Catedràtic d'Enginyeria Química. Actiu en la docència de l'Enginyeria Química des de l'any 1976.

Membre de l'AIChE (American Institution of Chemical Engineers), de l'ASEE (American Society of Engineering Education) i de la SCCFQM (Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques I Matemàtiques).

Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent (2009).

Premi Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya  a la Qualitat Docent Universitària (2009).

Director del grup de recerca CREPI sobre l'enginyeria de la reacció química, l'estudi dels reactors químics i el tractament dels efluents contaminants.

Ha publicat més de 80 articles en revistes científiques d'abast internacional, realitzat més de 180 participacions en congressos i col·laborat en més de 50 projectes de recerca nacionals i internacionals.

Membre de l'Editorial Board del Journal of Applied Chemistry.

Revisor de 15 revistes científiques internacionals.

Suport administratiu

Carme Martínez Eixarch  
Av. Remolins, 13-15  43500  Tortosa
977 434 031
 cte.secretaria(ELIMINAR)(ELIMINAR)@urv.cat