Universitat Rovira i Virgili

Gerent

GERENT

Manuel Molina Clavero

 Edifici del Rectorat, C/ de l'Escorxador, s/n 43003-Tarragona
977 558080
gerent(ELIMINAR)(ELIMINAR)@urv.cat

Segons l'Estatut de la URV correspon al gerent de la URV administrar i gestionar el patrimoni i el pressupost de la Universitat, elaborar la proposta de programació plurianual i l'avantprojecte de pressupost i dirigir el personal d'administració i serveis de la Universitat, per delegació del rector/a.

De la mateixa manera, executa els acords del Consell de Govern en matèria econòmica i administrativa per delegació del rector/a.

Currículum

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (1981) per la Universitat de Barcelona.

Màster en Direcció Econòmica - Financera per ESADE.

Gestió:

Gerent de la Universitat Rovira i Virgili des de 1995, essent membre nat en els òrgans de govern de Claustre, Consell de Govern i Consell Social.

Vocal del Patronat de la Fundació URV.

Vocal del Comité Ejecutivo de la Mesa de Gerentes de la CRUE (29/10/09 a 20/10/11).

Suport administratiu

Rosa Mahon Almirall
Edifici del Rectorat, C/ de l'Escorxador, s/n 43003-Tarragona
977 559 501
rosa.mahon(ELIMINAR)(ELIMINAR)@urv.cat