Universitat Rovira i Virgili

Vicerectora de docència, estudiants i comunitat universitària

VICERECTORA DE DOCÈNCIA, ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Arantxa Capdevila 

Edifici del Rectorat, C/ de l'Escorxador, s/n 43003-Tarragona
977 558 003
vr.docencia(ELIMINAR)(ELIMINAR)@urv.cat 
vr.estudiants(ELIMINAR)(ELIMINAR)@urv.cat

Aquest vicerectorat s'ocupa de la implementació dels plans d'estudis, del currículum nuclear dels graus i de regular els ensenyaments de pregrau. Entre les seves responsabilitats també hi figuren les relacions i activitats amb els centres de secundària, els programes d'innovació docent, el Programa d'Aprenentatge i Servei, la gestió del Campus Virtual, així com la coordinació del Servei de Recursos Educatius.

Un altre objectiu d'aquest vicerectorat és promoure la participació dels estudiants en la vida universitària i, per tant, afavoreix les seves associacions i la seva representació.

A més, gestiona les beques generals i les de col·laboració. 
Són de la seva responsabilitat la captació i l'acollida dels estudiants de grau i els serveis als estudiants, tals com la gestió general de pràctiques curriculars i extracurriculars, atenció a la discapacitat i borsa d'habitatge. També té cura de serveis oberts a la societat en general, com l'Oficina de l'Esport i el Servei Lingüístic.

Currículum

Entre els anys 2009 i el 2014 ha estat responsable d'ensenyament dels Estudis de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Rovira i Virgili. Des de 2011, va compaginar aquesta tasca amb la de vicedegana de la Facultat de Lletres de la URV. Durant el 2010 va desenvolupar el càrrec de secretària d'aquesta Facultat.

Professora agregada al Departament d'Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili des de l'any 2008, on va arribar com a lectora el 2004. Ha impartit assignatures de grau, de màster i de doctorat. És llicenciada en Ciències de la Informació (Universitat de Navarra, 1993) i en Ciències Polítiques i Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona, 1996). És doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra des de 2002. Abans d'esdevenir professora a la URV, va impartir docència a la Universitat Pompeu Fabra.

Ha participat en diversos projectes de recerca centrats en l'estudi de fenòmens relacionats amb les imatges d'organitzacions i de col·lectius transmeses pels mitjans de comunicació. També ha dut a terme investigacions centrades en els processos electorals a Catalunya des de 1995, en alguns d'ells com a investigadora principal. En aquestes línies de recerca, ha realitzat nombroses aportacions en congressos nacionals i internacionals i ha publicat diversos articles en revistes científics i monogràfics. És membre del grup de recerca consolidat ASTERISC.

Suport administratiu

Encarnació Sastre Garcia de la Vega
Edifici del Rectorat, C/ de l'Escorxador, s/n 43003-Tarragona
977 558 016
encarna.sastre(ELIMINAR)(ELIMINAR)@urv.cat