Universitat Rovira i Virgili

Vicerectora d'Internacionalització

VICERECTORA D'INTERNACIONALITZACIÓ

Mar Gutiérrez-Colón Plana

  Edifici del Rectorat, C/ de l'Escorxador, s/n 43003-Tarragona
  977 558 012
vr.internacional(ELIMINAR)(ELIMINAR)@urv.cat

Entre les principals polítiques i estratègies d'internacionalització que es duen a terme des d'aquest vicerectorat es contempla la mobilitat d'estudiants, PDI i PAS, amb programes per arreu del món. A més, la URV disposa del seu propi Pla d'Internacionalització (PEI), que promou la projecció mundial tant de la docència com de la recerca i de la gestió.

Totes aquestes accions responen a l'estratègia de situar a la URV en un bon lloc pel que fa a les relacions i missions internacionals, a la participació en esdeveniments mundials i a la captació d'estudiants.

Un altre objectiu també important és augmentar l'oferta acadèmica en altres llengües, així com les titulacions de grau i postgrau amb convenis internacionals. A més, s'impulsa la presència de la comunitat universitària en xarxes internacionals.

Depèn d'aquest vicerectorat el Centre Internacional (International Center) de la URV.

Currículum

Professora Agregada del Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys de la URV, on treballa des de l'any 1996. Es va llicenciar en Filologia Anglogermànica (1995) i és doctora per la URV (2002). 

Treballa en el camp de la lingüística aplicada, teories sobre l'adquisició de llengües estrangeres, metodologia del seu ensenyament i noves tecnologies per a l'aprenentatge i ensenyament de les mateixes (en especial, aprenentatge assistit per ordinador -en anglès CALL- i aprenentatge electrònic mòbil -en anglès Mobile Learning-) .

Ha coordinat i participat en diversos projectes de recerca, tant nacionals com d'àmbit europeu, sobre aprenentatge de llengües amb l'ús del mòbil i de l'ordinador, i sobre diferents aspectes de l'adquisició de llengües estrangeres, tasques que continua desenvolupant en l'actualitat. És directora de nombroses tesi doctorals en aquest camp.

És membre de les associacions internacionals WorldCALL i EUROCALL i ha participat en els congressos internacionals d'aquestes com a ponent. Tanmateix ha presentat altres ponències en congressos i seminaris, així com conferències a Suècia, Japó, i el Regne Unit, entre d'altres. També ha realitzat estades de recerca i docència en diverses universitats europees. L'any 2013 li va ser atorgat el Premi de Qualitat Docent del Consell Social de la URV. Aquesta vessant investigadora i docent es complementa amb la gestió, així ha estat coordinadora de l'especialitat d'anglès del Màster Oficial d'Ensenyament de Llengües Estrangeres de la URV.

Suport administratiu

Joana Garcia Adell
Edifici del Rectorat, C/ de l'Escorxador, s/n 43003-Tarragona
977 558 017
joana.garcia(ELIMINAR)(ELIMINAR)@urv.cat