Universitat Rovira i Virgili

Vicerectora de política acadèmica i de la qualitat

VICERECTORA DE POLÍTICA ACADÈMICA I DE LA QUALITAT

Montserrat Giralt Batista

Edifici del Rectorat, C/ de l'Escorxador, s/n 43003-Tarragona
977 558 002
vr.academic(ELIMINAR)(ELIMINAR)@urv.cat

Des d'aquest vicerectorat es treballa per la qualitat dels ensenyaments de grau i postgrau en els processos de verificacions, seguiment, modificació i acreditacions. També són competències l'avaluació del personal docent i investigador i dels contractes programes amb els centres i departaments de la Universitat. I té cura de les relacions amb les institucions sanitàries.


Currículum


Ha exercit els següents càrrecs a la Universitat Rovira i Virgili: vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de 2000 a 2006 i degana de la mateixa facultat de 2006 a 2013. En l'actualitat Presidenta de la Comissió específica de Ciències Mèdiques i de la Salut de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador de l'AQU.

És Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Rovira i Virgili (1992). Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1988). Es professora titular d'Universitat de Farmacologia al Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques des de l'any 2008, on ha impartit assignatures de grau, postgrau i doctorat en diverses titulacions de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de la Facultat d'Infermeria. Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent, Generalitat de Catalunya (2002).

Responsable del grup de Farmacobiologia cel·lular dedicat a determinació de biomarcadors de l'estrès oxidatiu en situacions fisiològiques i patològiques en humans i animals d'experimentació, assajos  d'intervenció per valorar l'eficàcia i seguretat de tractaments farmacològics, nutricionals i fisioteràpics i en educació per a la salut. Ha publicat i participat en projectes competitius de I+D+I del Ministeri d'Educació i Ciència Ha dirigit 7 tesis doctorals. En l'actualitat és investigadora activa amb tres trams de recerca.

Suport administratiu

Imma Bonet Huguet
Edifici del Rectorat, C/ de l'Escorxador, s/n 43003-Tarragona
977 558 015
imma.bonet(ELIMINAR)(ELIMINAR)@urv.cat