Universitat Rovira i Virgili

Abandonament d'estudis de grau

|Alt imatge columna esquerra|

Està previst que l'informe anual sobre Abandonament d'estudis de grau es presenti en la sessió el Consell de Govern que se celebra el mes de desembre.

Any 2020

Any 2019

Any 2018