Universitat Rovira i Virgili

Compromís social

|Alt imatge columna esquerra|

Està previst que l'informe anual sobre Compromís social es presenti en la sessió del Consell de Govern que se celebra el mes d’octubre.

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018 

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014