Universitat Rovira i Virgili

Igualtat de gènere a la URV

|Alt imatge columna esquerra|

Està previst que l’informe anual sobre Igualtat de gènere a la URV es presenti en la sessió del Consell de Govern que se celebra el mes d’octubre

Any 2023

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019