Universitat Rovira i Virgili

Eficàcia i eficiència en l’ús de recursos

|Alt imatge columna esquerra|

Està previst que l'informe anual sobre Eficàcia i eficiència en l’ús de recursos a la URV es presenti en la sessió del Consell de Govern que se celebra el mes de juny

Any 2022

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014