Universitat Rovira i Virgili

Informe del rector al Claustre Universitari

|Alt imatge columna esquerra|

El rector o la rectora de la URV presenten els seus informes anuals davant del Claustre Universitari d'acord amb l'establert a l'Estatut de la URV.

Any 2023

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016 part12016 part 2

Any 2015