Universitat Rovira i Virgili

Les persones que treballem a la URV

|Alt imatge columna esquerra|

Està previst que l'informe anual sobre Les persones que treballem a la URV es presenti en la sessió del Consell de Govern que se celebra el mes de febrer.

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015