Universitat Rovira i Virgili

Recursos, eficàcia i eficiència

Està previst que l'informe anual sobre Recursos, Eficàcia i Eficiència a la URV es presenti en la sessió el Consell de Govern que se celebra el mes d'abril. Per tant, l'informe corresponent a l'any 2015 es publicarà en aquest apartat a partir de l'1 de maig de 2015.