Universitat Rovira i Virgili

Informe de rector al Claustre Universitari

El rector de la URV presenta el seu informe anual durant la sessió del Claustre Universitari que se celebra el mes de maig. Per tant, l'informe corresponent a l'any 2015 es publicarà en aquest apartat a partir d'1 de juny de 2015.