Universitat Rovira i Virgili

Informe de la rectora al Claustre Universitari

|Alt imatge columna esquerra|

La rectora de la URV presenta el seu informe anual durant la sessió del Claustre Universitari que se celebra el mes de maig.

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016 part12016 part 2

Any 2015