Universitat Rovira i Virgili

La Docéncia a la URV

|Alt imatge columna esquerra|

Està previst que l'informe anual sobre La Docéncia a la URV es presenti en la sessió el Consell de Govern que se celebra el mes de desembre.

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015  

Any 2014