Universitat Rovira i Virgili

Recerca i innovació

|Alt imatge columna esquerra|

Està previst que l'informe anual sobre Recerca i innovació es presenti en la sessió del Consell de Govern que se celebra el mes de juliol.

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015