Universitat Rovira i Virgili

Recerca i innovació

|Alt imatge columna esquerra|

Està previst que l'informe anual sobre Recerca i innovació es presenti en la sessió el Consell de Govern que se celebra el mes de juliol.

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015