Universitat Rovira i Virgili

Compromís social

Apartat on trobareu la informació que va més enllà de les missions de docència i recerca de la URV, i que comprèn els àmbits de l'extensió universitària, la responsabilitat social, el desplegament al territori i la relació amb els seus antics estudiants i els amics de la URV.