Universitat Rovira i Virgili

Responsabilitat Social Universitària

La Universitat Rovira i Virgili, com a universitat pública de les comarques meridionals de Catalunya, té la missió de contribuir al desenvolupament social i cultural del territori, i impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans mitjançant la transferència i la socialització del coneixement. Aquesta és la dimensió externa de la seva responsabilitat social.