Universitat Rovira i Virgili

Inserció laboral i orientació professional

|Alt imatge columna esquerra|

La URV vetlla perquè la utilitat social dels programes formatius que imparteix contribueixi a  la capacitat d'inserció laboral dels seus titulats, amb l'objectiu de demostrar a la societat que la inversió -tant pública com privada- a la Universitat sempre té un retorn efectiu i un efecte multiplicador. Conegueu les accions amb què la URV contribueix a aquesta inserció laboral.

Ocupabilitat

Orientació professional