Universitat Rovira i Virgili

La Universitat

Conegueu la URV a fons: la seva missió i els seus valors, els seus òrgans de govern i d'organització, el perfil dels seus responsables, les seves normatives, els plans estratègics i els indicadors d'assoliment.