Universitat Rovira i Virgili

Pressupost

|Alt imatge columna esquerra|

En aquest apartat podeu consultar el pressupost de la URV, el grau d'execució amb periodicitat trimestral i la comptabilitat analítica de les seves partides.