Universitat Rovira i Virgili

Campus responsable

|Alt imatge columna esquerra|

La Universitat Rovira i Virgili desenvolupa la dimensió interna de la seva responsabilitat social a través d'accions i programes adreçats a les persones que hi treballen, amb l'objectiu d'afavorir la seva motivació i compromís, i el seu sentit de pertinença a l'organització.