Universitat Rovira i Virgili

Representació dels treballadors

|Alt imatge columna esquerra|

El personal de la URV, a través dels seus representants sindicals, exerceix els seus drets sindicals, negocia, si escau, els convenis col·lectius i signa acords i pactes amb la Universitat.