Universitat Rovira i Virgili

Docència

Conegueu què es pot estudiar a la URV i a la Fundació URV, quin és el rendiment acadèmic dels seus estudiants, com valoren aquests la docència que reben i quin és el perfil del seu professorat.