Universitat Rovira i Virgili

Pacte de dedicació del professorat

|Alt imatge columna esquerra|

Conegueu els resultats de la principal eina de compromís del professorat de la URV, quant a la seva activitat de docència, recerca, transferència, gestió i extensió universitària.