Universitat Rovira i Virgili

Autoritzacions i compatibilitats

|Alt imatge columna esquerra|

Els treballadors de la URV poden compatibilitzar, en alguns casos, el seu lloc de treball a la Universitat amb un altre lloc de treball extern. En aquests casos, cal que l'administració reconegui la compatibilitat dels dos llocs. Aquí podeu consultar les dades d'aquestes compatibilitats.