Universitat Rovira i Virgili

Economia

Conegueu com la URV fa seu el principi de transparència en la gestió pressupostària, econòmica i patrimonial de la Universitat.