Universitat Rovira i Virgili

Personal

La URV té en el seu personal el seu actiu principal. Està constituït pel col·lectiu docent i investigador - professorat, personal investigador i investigadors en formació - i pel personal d'administració i serveis.