Universitat Rovira i Virgili

Transferència de tecnologia i coneixement

|Alt imatge columna esquerra|

La URV fa patent la seva vocació dinamitzadora de la societat a través de la transferència dels seus resultats d'investigació a empreses i altres institucions. Més informació