Universitat Rovira i Virgili

Mobilitat

|Alt imatge columna esquerra|

Els programes de mobilitat que ofereix la URV permeten cursar una part dels estudis en una altra universitat i obtenir-ne reconeixement acadèmic. Consulteu totes les possibilitats en aquest apartat.

Conegueu aquí les dades de mobilitat dels estudiants de la URV