Universitat Rovira i Virgili

Cartes de servei

|Alt imatge columna esquerra|

Les cartes de servei són els documents que permeten a les diferents unitats de la Universitat informar públicament dels serveis que ofereixen als seus usuaris.  Al mateix temps incorporen els compromisos de qualitat associats a la prestació dels serveis.
Aquestes cartes s'han elaborat seguint les directrius de la norma ISO 93200 d'elaboració de cartes de serveis i es fan per promoure la millora contínua de la qualitat i fer explícita la responsabilitat dels gestors en relació amb la satisfacció dels usuaris.