Universitat Rovira i Virgili

Sindicatura de Greuges

La Sindicatura de Greuges de la Universitat Rovira i Virgili (URV) té com a missió defensar els drets dels membres de la comunitat universitària.

L'Estatut de la URV regula la Sindicatura de Greuges al seu títol tercer.

Cliqueu aquí  per obtenir més informació sobre la Sindicatura de Greuges de la URV.