Universitat Rovira i Virgili

Pla d'Igualtat

|Alt imatge columna esquerra|

La URV explicita el seu compromís amb la igualtat de gènere amb l'elaboració i seguiment del seu Pla d'Igualtat.