Universitat Rovira i Virgili

Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és el document que reflecteix l'estructura dels llocs de treball de la URV, degudament ordenats per unitats i definitis per règim jurídic, categoria, nivell, retribució específica, horari, etc..