Universitat Rovira i Virgili

Evolució i execució del pressupost

La informació sobre l'evolució i execució del pressupost s'actualitza trimestralment (Font: Servei de Recusos Econòmics).

2023 (format excel) (format obert)

2022 (format excel) (format obert)

2021 (format excel) (format obert)

2020 (format excel) (format obert)

2019 (format excel) (format obert)

2018 (format excel) (format obert)

2017 (format excel) (format obert)

2016  (format excel) (format obert)

2015 (format excel) (format obert)